“PARADOXAAL LEVEN IN DE PRAKTIJK”

Stel dat je het gewend bent om altijd heel aardig en dienstbaar te zijn en dat je het heel moeilijk vindt om je eigen punten met kracht door te zetten. Of dat je je ongemakkelijk en schuldig voelt als je eens uitgestrekt op de bank ligt en even helemaal niets ‘nuttigs’ doet. 

Dit betekent dat je een ongelijkwaardige verhouding hebt ten aanzien van beide tegenpolen. Het maakt je kwetsbaar en afhankelijk en geeft je een gevoel van onbehagen en gemis. Misschien heb je die zaken wel in je, maar heb je ze onbewust strikt van elkaar gescheiden: je kunt zonder probleem assertief zijn op je werk, maar je vindt het lastig dit ook in je persoonlijke leven toe te passen. Of je kunt prima aan het strand de hele dag een boek lezen, maar niet thuis op de bank. Vaak ook bepalen deze eenzijdigheden ook je relaties. Je komt telkens weer met mensen in aanraking die de baas over je willen spelen of je ergert je blauw aan je partner die onverstoorbaar de krant leest. Hoe breng je evenwicht in deze polariteiten, zonder in het andere extreem door te schieten? Hoe kun je naargelang de omstandigheden soepel tussen beide schakelen? Hoe zorg je door een evenwichtige relatie met je eigen tegenpolen aan te gaan, je ook met anderen op een evenwichtige manier relaties kunt aangaan?

Voor wie is de workshop bedoeld?
Deze workshop is bedoeld voor iedereen die de verbinding met zijn eigen polariteiten verder wilt exploreren en uitdiepen. Aanleiding kan zijn dat je worstelt met een bepaalde polariteit in je leven, maar ook gewoon dat je een verdere stap wilt zetten in je persoonlijke verbreding en verdieping.

Welke vragen komen aan bod?

  • Welke polariteiten spelen een (bepalende) rol in mijn leven? Hoe ga ik daar mee om?
  • Hoe kan ik mijn polariteiten meer in balans brengen? Hoe kan ik daar meer sturing over krijgen?
  • Hoe kan ik deelaspecten die ik steeds bij mezelf en anderen afwijs, terug in bezit nemen en als kracht aanwenden?
  • Hoe kan ik soepeler schakelen tussen tegengestelde aspecten van mijzelf?

Wat brengt deze workshop je?
In deze workshop krijg je meer gevoel met, meer inzicht in en meer grip op zijn eigen polariteiten. Je wordt je ervan bewust welke polariteiten sterk aanwezig zijn in je leven en hoe je daarmee effectief kunt omgaan. Voor sommige polariteiten is het de uitdaging om ze meer in evenwicht te brengen of meer met elkaar te verbinden. Voor andere polariteiten ben je al meester in het schakelen en die wil je nog bewuster aanwenden in het bereiken van je doelen.

Wat houdt de workshop in?
We reiken je een begrippenkader en een methode aan en passen die toe in praktische belevingsoefeningen. Je werkt in de oefeningen met je eigen polariteiten, zo veel mogelijk vanuit concrete situaties in je leven. Er wordt vaak per twee gewerkt, omdat de dialoog hierover nieuwe inzichten brengt en in sterke mate bijdraagt aan het leereffect.

Print deze pagina