“BALANCEREN VOOR PROFESSIONALS”

Als professional moet je continu schakelen tussen tegenpolen: tussen grote lijn en details, tussen inhoudelijk en commercieel gericht, tussen inlevend en zakelijk, tussen opentrekken en focussen, tussen plannen en improviseren, tussen proces en resultaat… Voor sommige van deze polariteiten ben je meester in het schakelen. Voor andere gaat dit eerder moeizaam of voel je zelfs een grote weerstand ten aanzien van een van beide polen. Hoe zorg je dat je telkens de juiste verhouding vindt en niet in een van beide kanten doorschiet? Hoe kun je met beide polen een evenwaardige verbinding hebben? Hoe kun je je wendbaarheid vergroten en toch helemaal jezelf blijven? Welke tegenpolen moet je zelf wat sterker ontwikkelen of kun je juist beter door anderen laten aanvullen? Hoe zorg je dat verschillen op het werk niet polariseren, maar juist leiden tot een creatieve samenwerking? Hoe behoud je in een eenzijdige werkomgeving waar je sterk in een pool wordt gedrukt, je eigen beweeglijkheid?

Voor wie is de workshop bedoeld?
Deze workshop is bedoeld voor alle professionals en leidinggevenden die de principes van het paradoxale leven in de eerste plaats willen toepassen op hun eigen werk en werkomgeving.

Welke vragen komen aan bod?

  • Welke polariteiten spelen een rol in mijn werk, mijn afdeling en mijn team? Hoe ga ik om met tegengestelde visies of meningen? Maar ook met tegenstellingen in mezelf?
  • Tussen welke uitersten balanceer ik dagelijks in mijn werkzaamheden?
  • Hoe krijg ik niet alleen mijn eigen werkzaamheden meer in balans, maar ook mijn omgeving?
  • Hoe kan ik effectiever met tegenpolen omgaan om mijn professionele doelen te bereiken?
  • Hoe zou het zijn om naargelang de omstandigheden, wendbaar van de ene pool naar de tegenovergestelde te schakelen, zonder het gevoel te hebben mezelf hierbij te verliezen?

Wat brengt deze workshop je?
In deze workshop word je bewust van de polariteiten die in je werk spelen en krijg je handvatten aangereikt om hier effectief mee om te gaan, zodat je niet de speelbal bent van allerhande pendel- en polarisatiebewegingen, maar hier zelf sturing aan kunt geven. Hoe beter je kunt schakelen tussen tegenpolen, hoe gemakkelijker je met radicale veranderingen in je omgeving kunt omgaan, hoe effectiever en succesvoller je bent in een continu veranderende wereld. De workshop gaat zowel om het bewuster omgaan met tegenpolen die je nog niet zo in de vingers hebt als in het verder verfijnen en versterken van de tegenpolen waar je een meester in bent.

Wat houdt de workshop in?
We reiken je een begrippenkader en een methode aan en passen die toe in praktische belevingsoefeningen. Je werkt in de oefeningen met je eigen polariteiten, zo veel mogelijk vanuit concrete werkcases. Dit gaat echter niet over tegenpolen buiten jezelf, die je vanuit een comfortabele positie als een onafhankelijke ‘systeembeheerder’ leert manipuleren. Het gaat juist over de persoonlijke verbinding die je hebt met bepaalde (tegen)polen in jezelf.
Er wordt vaak in duo’s gewerkt, omdat de dialoog hierover nieuwe inzichten brengt en in sterke mate bijdraagt aan het leereffect. Dit kan ook de basis zijn voor wederzijdse coaching en mentoring.

Print deze pagina