PARADOXAAL LEIDERSCHAP: 10 PRAKTISCHE TIPS

Investeren of besparen? Expanderen of terug naar de kern? Visie of opportunisme? Integraliteit of specialisatie? Buiten de lijntjes kleuren of compliance?… Leiders worden dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. We voelen daarbij vaak de noodzaak om een ‘eenduidige keuze’ te maken want dat geeft duidelijkheid en houvast. Maar is dat wel nodig… en leidt dit wel tot effectieve en duurzame oplossingen?  De extreem snel veranderende wereld van vandaag met zijn grote mate van complexiteit en onderlinge afhankelijkheden, vraagt om leiders en medewerkers die niet strak één bepaalde eenzijdige koers aanhouden, maar vloeiend kunnen schakelen en balanceren tussen tegengestelde krachten. In dit artikel verken ik wat het ‘én/én’-perspectief concreet betekent voor leiders en hun organisatie en laat ik 10 manieren zien hoe je dat concreet in de praktijk kunt brengen.

Lees hier het artikel

Print deze pagina