PARADOXAAL BEGELEIDERSCHAP

De begeleiding van cliënten is bij uitstek een domein waar polariteiten zich manifesteren. Elk menselijk probleem van enige betekenis vereist dat beide zijden van de medaille in de oplossing een plaats krijgen. Het is zowel voor de begeleider als voor de cliënt de uitdaging om flexibel met polariteiten te leren omgaan en wendbaar tussen tegenpolen kunnen schakelen. In dit artikel ga ik in op hoe je dat als begeleider het beste aanpakt. Zowel principes als concrete werkvormen komen hierbij aan bod. Het artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Begeleidingskunde (themanummer over paradoxen, september 2014) (www.tsvb.nl) en is met name bedoeld voor coaches, therapeuten, hulpverleners, procesbegeleiders en facilitatoren.

Lees hier het artikel

Print deze pagina