VOORDRACHTEN

‘Mijn management team en ik hebben jouw verhaal over paradoxaal leiderschap, als aftrap van onze visietweedaagse, als buitengewoon inspirerend ervaren. Het heeft ons ervan bewust gemaakt dat er meer mogelijkheden zijn dan alleen de extremen of het compromis. We beschikken nu ook over een gemeenschappelijke taal om tegenstellingen en spanningsvelden te benoemen, ons er niet door laten beperken en ze juist als kracht aan te wenden. Het woord ‘paradox’ is sindsdien regelmatig gevallen. Ik verwacht dat we dit inzicht in de dagelijkse praktijk zeker zeer regelmatig zullen gebruiken.’
Marlies van Wijhe, CEO van Van Wijhe Verf en Zakenvrouw van het jaar 2010

Ivo geeft voordrachten en inspiratiesessies over het omgaan met polariteiten in België en Nederland. Voordrachten over dit thema kunnen vanuit verschillende invalshoeken worden ingestoken: vanuit het perspectief van persoonlijke ontwikkeling, vanuit een breed maatschappelijk perspectief of vanuit een beleids- of managementperspectief.

Deze kunnen op aanvraag worden georganiseerd voor organisaties, bedrijven en verenigingen, Invalshoek en focus kunnen daarbij afgestemd worden op de specifieke doelen en interessepunten van het publiek. Bijvoorbeeld:

Foto_Voordrachten

Op 11 juni 2014 een inspiratielezing annex workshop over paradoxaal leiderschap voor het topkader van de gemeente Rotterdam, met afsluiting door burgemeester Aboutaleb. Over hoe de bestuurder en de ambtenaar van morgen moeten leren omgaan met het steeds toenemend aantal paradoxen in de stad. Uiterst boeiende discussie over wijzigende rol van de overheid: over vloeiend schakelen tussen bureaucratie en burgerinitiatief, tussen controleren en losmaken, tussen algemene regels en unieke persoonlijke verhalen…

Voor meer informatie hierover zie: https://paradoxaalleiderschap.com/inspiratiesessies/

Print deze pagina