LEIDING GEVEN IS VOORAL SCHAKELEN

Hoe de uitdagingen van de terugtredende overheid en van decentralisatie van taken van de Rijksoverheid naar de gemeenten tegemoet te treden? Dit vraagt om een andere type leiderschap: enerzijds strak sturen en in de hand houden, anderzijds initiatieven in de stad volop de ruimte geven en stimuleren, enerzijds focus op zakelijkheid en efficiëntie, anderzijds aandacht voor de individuele menselijke problematiek, etc. Het vereist een open, kritische, maar vooral kwetsbare houding van de nieuwe generatie leidinggevenden. Dit opiniestuk in Binnenlands Bestuur (juni 2014) – geschreven samen met de Wim Hoogendoorn, concerndirecteur van de gemeente Rotterdam – is gemaakt naar aanleiding van een inspiratiesessie  over paradoxaal leiderschap samen met burgemeester Aboutaleb voor het topkader van de gemeente Rotterdam op 11 juni 2014.

Leiding geven is vooral schakelen – BB juni 2014

Print deze pagina