Dit is de website van filosoof en management consultant Ivo Brughmans over het verbinden van tegenpolen. De uitdagingen van deze tijd – of ze nu maatschappelijk. zakelijk, relationeel of persoonlijk zijn – vragen om oplossingen waar beide kanten van de medaille worden meegenomen en hun plaats hebben. Denken en handelen in termen van en-en in plaats te blijven hangen in eenzijdige of-of-keuzes. Met deze website wil ik inspireren tot een aantrekkelijk en duurzaam alternatief voor onze huidige manier van leven, leiding geven, werken en samenleven.

Woman Planting in Roof Garden 

‘Altijd immers wanneer iemands leven rijk en vruchtbaar wordt, gebeurt dat pas als gevolg van tweespalt en innerlijke tegenspraak. Nuchterheid en intelligentie, wat zouden die voor waarde hebben als je van de roes geen kennis hebt genomen, wat voor waarde zinnelijk genietingen als de dood niet op de achtergrond stond, en liefde, wat zou die voor waarde hebben als de eeuwige doodvijandschap tussen de geslachten er niet was?’ – Hermann Hesse, Narziss en Goldmund

Print deze pagina