PARADOXAAL LEIDERSCHAP

‘Het boek van Ivo Brughmans is een geweldige stap voorwaarts in het concreet maken van het paradoxale denken’ – prof. dr. Léon de Caluwé

Paradoxaal leiderschap gaat specifiek over de toepassing van ‘en-en’-denken op organisatie- en management- en businessvraagstukken en biedt een radicaal andere kijk op thema’s als strategiebepaling, organisatie-inrichting, sturing, verandering, innovatie, cultuur & identiteit, diversiteit, leiderschap en professioneel meesterschap. Met voorwoord van Prof. Dr. Léon de Caluwé. Bestel hier het boek.

Investeren of besparen? Er bovenop zitten of de ruimte geven? Focussen of verbreden? Vernieuwing of traditie? Gaandeweg veranderen of met een masterplan? Korte termijn of lange termijn? Centraliseren of decentraliseren?… Je wordt als manager en als professional dagelijks geconfronteerd met het spanningsveld tussen tegengestelde benaderingen. Je voelt daarbij vaak de noodzaak om een ‘eenduidige keuze’ te maken want dat geeft duidelijkheid en houvast. Maar is dat wel nodig… en leidt dit wel tot effectieve en duurzame oplossingen?

Om in deze tijd als manager of als professional succesvol te zijn, zal je goed met de volgende uitdagingen moeten kunnen omgaan:

  • Snel schakelen: In deze tijd waar ambiguïteit de norm is, waar verandering razendsnel gaat en waar de complexiteit toeneemt, wordt van managers en professionals meer en meer verwacht dat je kunt werken met tegenstrijdige informatie, dat je soepel en wendbaar kunt schakelen tussen tegengestelde paden om het doel te bereiken en dat je tegengestelde belangen met elkaar kunt verzoenen. Hoe doe je dit zonder met jezelf in de knoop te geraken of te verzanden in een slap compromis?
  • Afwegingen maken: Het mechanisch toepassen van eenduidige regels volstaat niet meer. Als manager of professional moet je telkens afwegingen maken, waarbij je afhankelijk van het geval soms tegenovergestelde keuzes moet maken. Hoe doe je dit zonder jezelf tegen te spreken en hoe kun je je keuzes achteraf helder verantwoorden?
  •  Diversiteit: het maximaal benutten van de kracht van diversiteit wordt steeds belangrijker: hoe kun je mensen met vaak tegengestelde visies en aanpakken in een team laten samenwerken?
  • Authenticiteit: Tenslotte gaat het steeds meer over leven, leiden en werken op een authentieke manier: wat zou er gebeuren als je die deelaspecten van jezelf die niet passen in het sociaal wenselijke plaatje en waar je je voor geneert, niet krampachtig zou wegdrukken, maar deze op een productieve manier zou aanwenden?

Dit alles vraagt een andere, meer inclusieve manier van kijken – in termen van en-en-oplossingen in plaats van of-of-keuzes – en het ontwikkelen van nieuwe competenties. Paradoxaal leiderschap gaat over het ten volle benutten van de kracht van tegenpolen. Keuzes maken die recht doen aan beide kanten van de medaille. Dit boek reikt je een verfrissende en uiterst concrete manier aan om tegengestelde krachten met elkaar te verbinden en te combineren. ‘En/en-denken’ niet als cliché, maar als praktische, professionele vaardigheid. Paradoxaal leiderschap vergroot je vermogen om soepel en wendbaar te schakelen in een dynamische wereld.

Print deze pagina